Chi Tiết Công Việc

Chi Tiết Công Việc

Mã Công Việc:V2022023
Vị Trí: Công việc văn phòng, Kinh doanh, Sản xuất, Kỹ thuật, Dịch vụ, Khác
Nhân Viên Chính Thức TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TIẾNG ANH
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
Lương Lương: 40 - 50 Triệu Giờ Làm Việc Thời gian làm việc : 8:00- 17:00
Nơi Làm Việc Thành phố Hà Nội Ngày Nghỉ Nghỉ 2 thứ 7, Chủ Nhật, Các ngày nghỉ Lễ
Ứng Tuyển Công Việc Này
Nội dung công việc

Điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Phòng Kế toán Tài chính Công ty;

- Tham mưu tư vấn cho Ban Lãnh đạo và trực tiếp phụ trách chế độ kế toán, quản lý

tài chính của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và chuẩn

mực kế toán trong từng giai đoạn;

- Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty. Tham mưu tư vấn cho Ban Lãnh đạo

và trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính.

- Chủ trì xây dựng phương án thu xếp nguồn vốn cho các dự án nhằm đáp ứng nhu

cầu đầu tư hiệu quả của Công Ty.

- Chỉ đạo thực hiện và kiểm soát công tác hạch toán kế toán chi tiết, kế toán tổng

hợp và chế độ báo cáo kế toán, theo dõi quản lý tài sản (giá trị), vốn, quỹ của Công

ty theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo giao.

Bằng cấp yêu cầu

Nam: tuổi đời không quá 50.

- Nữ: tuổi đời không quá 45.

* Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành tài chính/kế toán/kiểm toán tại

các trường Đại học trong và ngoài nước, ưu tiên tốt nghiệp đại học/trên đại học tại

nước ngoài.

- Có chứng chỉ kế toán trưởng và đáp ứng được các quy định, điều kiện tại Luật kế

toán.

- Tiếng Anh: thông thạo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và đáp ứng yêu cầu công

việc.

* Kiến thức, kỹ năng:

- Có khả năng giao tiếp và trình bày (thuyết trình, văn bản) bằng tiếng Việt và tiếng

Anh tốt.

- Am hiểu chuyên sâu về các quy định, hệ thống pháp luật trong kinh doanh và thị

trường tài chính.

Có khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và

đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hoặc các chương trình, kế

hoạch công tác mới phù hợp với tình hình thực tế.

- Có khả năng tiếp nhận và triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

- Có khả năng tập hợp, phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá

trình thực hiện công việc được giao.

* Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm làm việc trên 05 năm ở vị trí Kế toán trưởng/trưởng phòng Kế toán

tài chính. Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm Kế toán trưởng trong các doanh nghiệp có

các hoạt động nghiệp vụ với các đối tác nước ngoài.

Chế độ đãi ngộ

Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng máy bay; 

Đầu tư, kinh doanh vận tải taxi hàng không

Công ty môi trường làm việc năng động

pagetop