Đăng ký thành viên mới

Đăng ký thành viên mới

Yêu cầu Xin vui lòng lưu ý rằng bạn phải hoàn thành những mục được yêu cầu.

Thông tin cá nhân
Tên công ty Yêu cầu
Email (ID) Yêu cầu
Mật khẩu. Yêu cầu
Mã bưu điện Yêu cầu
Địa chỉ Yêu cầu
Điện thoại
Số ĐT di động Yêu cầu
Ngày tháng năm sinh Yêu cầu Ngày Tháng năm
Giới tính Yêu cầu Nam nữ
Mong muốn công việc Loại 1
Mong muốn công việc Loại 2
Mong muốn công việc Loại 3
Mong muốn công việc Loại 4
Mong muốn địa điểm làm việc 1
Mong muốn địa điểm làm việc 2
Mong muốn địa điểm làm việc 3
Mong muốn địa điểm làm việc: Khác
Mong muốn thu nhập hàng năm
Tình trạng công việc mong muốn Yêu cầu Phái cử Nhân viên biên chế
Thời gian chuyển đổi công việc mong muốn
Trình độ học vấn (Click)
Tên trường tốt nghiệp gần đây nhất 1 Yêu cầu
Tên của Trường 1 Yêu cầu
Tên của Khoa, Chuyên ngành 1
Thời gian nhập học 1
Thời gian tốt nghiệp 1
Trình độ học vấn2
Tên trường 2
Tên Khoa, chuyên ngành 2
Thời gian nhập học 2
Thời gian tốt nghiệp 2
Kinh nghiệp làm việc(Click)
Tình trạng công việc 1
Tên địa điểm làm việc 1
Thời gian kinh nghiệm (Bắt đầu): năm 1
Thời gian kinh nghiệm (Bắt đầu): tháng 1 Tháng
Thời gian kinh nghiệm (Kết thúc): năm 1
Thời gian kinh nghiệm (Kết thúc): tháng 1 Tháng
Công việc hiện tại 1 Công việc hiện tại
Địa chỉ liên hệ công ty thứ 1
Thu nhập hàng năm của bạn tại thời điểm tham gia công ty
Thu nhập gần nhất 1
Vị trí 1
   
Tình trạng công việc 2
Tên công việc 2
Thời gian kinh nghiệm (Bắt đầu): năm 2
Thời gian kinh nghiệm (Bắt đầu): tháng 2 Tháng
Thời gian kinh nghiệm (Kết thúc): năm 2
Thời gian kinh nghiệm (Kết thúc): tháng 2 Tháng
Công việc hiện tại 2 Công việc hiện tại
Địa chỉ liên hệ công ty thứ 2
Thu nhập của bạn tại thời điểm vào công ty thứ 2
Thu nhập gần nhất 2
Vị trí công việc thứ 2
   
Tình trạng công việc 3
Địa chỉ liên hệ công ty thứ 3
Thời gian kinh nghiệm (Bắt đầu): năm 3
Thời gian kinh nghiệm (Bắt đầu): tháng 3 Tháng
Thời gian kinh nghiệm (Kết thúc): năm 3
Thời gian kinh nghiệm (Kết thúc): tháng 3 Tháng
Công việc hiện tại 3 Công việc hiện tại
Loại hình kinh doanh của công việc 3
Thu nhập của bạn tại thời điểm vào công ty thứ 3
Thu nhập gần nhất 3
Vị trí công việc 3
khác・Giới thiệu bản thân (Click)
Điểm TOEIC
Điểm TOEFL
Điểm IELTS
Chứng chỉ tiếng Anh khác
Ngôn ngữ/chứng chỉ khác ngoài tiếng Anh
Kỹ năng khác
Những bằng cấp khác
Giới thiệu bản thân

Điều khoản dịch vụ

Điều 1 (OS Vietnam Co., Ltd.)
OS Vietnam Co., Ltd. có nghĩa là tên gọi chung của một địa điểm cung cấp những yêu cầu về việc làm, nơi những nhà kinh doanh tìm kiềm những vị trí nhân sự cần thiết, nơi dành cho những người muốn thay đổi công việc thông qua mạng Internet mà OS Vietnam Co., Ltd. - sau đây sẽ được gọi là "Công ty" là bên cung cấp đường dẫn (https://www.outsourcing-vn.com/) và những dịch vụ cung cấp thông tin bao gồm cả dịch vụ mail và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến trang wed này.
Điều 2 (Việc sử dụng OS Vietnam Co., Ltd. )
1. Trong quá trình sử dụng Wedsite, bất kỳ ai sử dụng OS Vietnam Co., Ltd. (mà sau đây sẽ được gọi là "Người sử dụng" sẽ được xem như đã đồng ý tất cả những quy định "Quy định chung về việc sử dụng Wedsite" (sau đây sẽ được gọi là "Các điều khoản" và "Việc sử dụng thông tin cá nhân trên OS Vietnam Co., Ltd.". Nếu mục đích sử dụng sai hoặc bất kể ai không đồng ý với những quy định đó thì sẽ không được sử dụng "Wedsite" này.
2. Người sử dụng sẽ sử dụng "Wedsite" theo mong muốn và trách nhiệm của bản thân.
Điều 3 (Chống chỉ định)
1. Người sử dụng không được thực hiện những hoạt động sau trên OS Vietnam Co., Ltd. :
(1) Hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như là: bản quyền, quyền riêng tư, danh dự, hình ảnh cá nhân.
(2) Hành vi để vu khống cá nhân hoặc một tổ chức.
(3) Hành vi gây hại hoặc có khả năng gây tổn hại cho bên thứ 3 hoặc Công ty.
(4) Hành vi đăng ký, thông báo hoặc cung cấp thông tin sai sự thật.
(5) Hành động , hành vi kinh doanh như: cung cấp thông tin với mục đích vụ lợi bằng cách sử dụng OS Vietnam Co., Ltd .
(6) Hành vi sao chép, bán, xuất bản hoặc những hành vi khác liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân thông qua OS Vietnam Co., Ltd. vượt quá phạm vi quyền hạn cá nhân.
(7) Hành vi cản trở hoặc có xu hướng can thiếp vào hoạt động của OS Vietnam Co., Ltd. hoặc những cản trở, có nguy cơ làm thiệt hại đến uy tín công ty và;
(8) Hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quy định hoặc trật tự công cộng.
2. Công ty chúng tôi vẫn có quyền chấm dứt việc sử dụng OS Vietnam Co., Ltd. hoặc từ chối việc sử dụng của người sử dụng nếu phát hiện ra người đó có những hành vi vi phạm những quy định trên
Điều 4 (Điều khoản sử dụng chung )
1. Đối với những thiệt hại bị gây ra do việc sử dụng OS Vietnam Co., Ltd. (Bao gồm việc cung cấp thông tin từ phía công ty hoặc do bên thứ 3 liên đới), công ty sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp và thực tế mà được cung cấp do bất kể lý do gì, tuy nhiên công ty có trách nhiệm không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại gây ra bởi những lý do sau:
(1) Thiệt hại liên quan đến dịch vụ cũng như là wedsite mà bên thứ 3 cung cấp thông qua việc kết nối vào wedsite như việc tổ chức các chương trình khuyến mại trên wedsite hoặc chương trình cá cược….
(2) Thiệt hại do virut gây ra mà không thể ngăn ngừa được bằng các biện pháp thông thường hoặc thiệt hại do thiên tai.
(3) Thiệt hại do gián đoạn, chậm trễ hay lỗi hệ thống hoặc mất dữ liệu do lỗi đường truyền thông tin, máy tính, phần mềm hoặc truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu.
(4) Những thiệt hại do người sử dụng và bên thứ 3 do sử dụng OS Vietnam Co., Ltd.
(5) Những thiệt hại khác Không phải do phía không ty gây ra.
2. Công ty sẽ không đảm bảo rằng dữ liệu trên OS Vietnam Co., Ltd. sẽ không bị xóa hay bị thay đổi . Người sử dụng cũng được khuyến khích lưu lại những thông tin cần thiết và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đó.
Điều 5 (Điều khoản cung cấp thông tin)
1. Người sử dụng phải nhận thức rằng tất cả những thông tin được cung cấp trên OS Vietnam Co., Ltd. như (Thông tin công việc, quảng cáo, hoặc thông tin được cung cấp bởi bên thứ 3), công ty sẽ không đảm bảo về độ chính xác, tính pháp lý, an toàn, đầy đủ, khả năng sử dụng, khả năng cập nhật, thời gian hiển thị của những thông tin đó và những vấn đề khác liên quan đến thông tin. Cá nhân người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng những thông tin đó.
2. Công ty sẽ không đảm bảo rằng trong quá trình cung cấp OS Vietnam Co., Ltd. sẽ không có lỗi, sai sót hoặc tổn thất nào xảy ra hoặc những thông tin từ OS Vietnam Co., Ltd. là hoàn toàn chính xác hoặc tất cả những sản phẩm, dịch vụ , thông tin có được thông qua OS Vietnam Co., Ltd. là phù hợp với những mong muốn của người sử dụng.
Điều 6 (Trách nhiệm pháp lý của Bên thứ 3)
Người sử dụng sẽ giải quyết tất cả những tranh chấp và thiệt hại phát sịnh với bên thứ 3 bằng cách sử dụng OS Vietnam Co., Ltd. trên danh nghĩa cá nhân, công ty không có liên đới tới những tranh chấp ấy.
Điều 7 (Bồi thường thiệt hại)
Nếu phía công ty bị gây ra bất cứ thiệt hại nào do người sử dụng vi phạm các điều khoản này, người đó phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đó dù trực tiếp hay gián tiếp cho công ty.
Điều 8 (Sử dụng thông tin cá nhân)
Người sử dụng nên tham khảo phần "Sử dụng thông tin cá nhân trên OS Vietnam Co., Ltd. "
Điều 9 (Thay đổi OS Vietnam Co., Ltd. )
Công ty có thể thay đổi hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt "wedsite" mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng.
Điều 10 (Thay đổi điều khoản)
Công ty có thể thay đổi các điều khoản bất cứ lúc nào. Những thay đổi này ngay lập tức sẽ được xác nhận bởi những "Người sử dụng" từ ngay thời điểm "Wedsite" hiển thị những thông tin đó.
Điều khoản bổ sung
Những điểu khoản này có hiệu lực kể từ ngày 30/062013.

 

đồng ý
pagetop