Giới thiệu OSPV

Triết lý kinh doanh Là công ty dịch vụ Nguồn nhân lực chuyên ngành sản xuất,
			chúng tôi góp phần cho việc mở rộng kinh doanh của khách hàng và là một xúc tác mang tính đột phá tại Việt Nam.

Triển khai mô hình kinh doanh sáng tạo

Chúng tôi thành lập công ty TNHH OS Việt Nam vào tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội. Chúng tôi triển khai các dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực sản xuất trên toàn quốc và hiện tại OS Việt Nam đã và đang hỗ trợ rất nhiều khách hàng, đặc biệt là các công ty Nhật Bản. Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức tích lũy từ Nhật Bản, chúng tôi tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhằm cải thiện và nâng cao trình độ nghiệp vụ tại địa phương. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động tại đây, chúng tôi thực hiện các chính sách đãi ngộ tốt nhất cho người lao động trong ngành này. Thông qua dịch vụ của mình, chúng tôi mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của Quý khách hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam
OS Vietnam Co.,Ltd.
 • Dịch vụ thầu khoán/ủy thác.
 • Dịch vụ tư vấn nhân sự
Asia Human Resources Power Co.,Ltd.
 • Dịch vụ tính lương
 • Dịch vụ phái cử phiên dịch tiếng nước ngoài
 • Dịch vụ dịch thuật
 • Tư vấn luật lao động và nhân sự
 • Dịch vụ đào tạo nhân sự
OS Power Vietnam Co.,Ltd.
 • Dịch vụ phái cử công nhân
 • Dịch vụ giới thiệu việc làm
 • Dịch vụ thầu khoán sản phẩm.
 • Dịch vụ quản lý ủy thác

Về công ty TNHH OS Power Việt Nam

OS Power Việt Nam là công ty Liên doanh giữa công ty TNHH OS Việt Nam và công ty TNHH Asia Human Resource Power.

Khái quát công ty

Company Name OS Vietnam Co.,Ltd.
Representative Tổng giám đốc Norifusa Todo
Establishment Date Tháng 12 năm 2011
Address Room 12P, 12 Floor, Center Building,No.1 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Trung Ward,Thanh Xuan Dist., Ha Noi
Tel: +84(0)24-6262-0122/0124
Fax: +84(0)24-3791-6203
Capital 400,000 USD (tại thời điểm tháng 12 năm 2011)
Business Detail Dịch vụ thầu khoán/ủy thác.
Dịch vụ tư vấn nhân sự
Company Name OS Power Vietnam Co.,Ltd.
Representative Tổng giám đốc Norifusa Todo
Establishment Date Tháng 5 năm 2012
Address Room 12P, 12 Floor, Center Building, No.1 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Trung Ward,Thanh Xuan Dist., Ha Noi
Tel: +84(0)24-6262-0122/0124
Fax: +84(0)24-3791-6203
Capital 400,000 USD (tại thời điểm tháng 5 năm 2012)
Business Detail Dịch vụ phái cử công nhân.
Dịch vụ tuyển dụng có phí.
Dịch vụ thầu khoán/ủy thác.
Dịch vụ ủy thác quản lý

Group’s Companies (Japan)

Group’s Companies (other countries)

pagetop