Chi Tiết Công Việc

Chi Tiết Công Việc

Mã Công Việc:V2022001
Vị Trí: Sản xuất, Khác
Nhân Viên Chính Thức GIÁM SÁT NHÂN SỰ
Dành cho ứng viên có kinh nghiệm
Lương Mức lương: Upto 17,000,000 vnd Giờ Làm Việc Thời gian làm việc : hành chính từ t2 đến t6 , làm t7 cách tuần
Nơi Làm Việc Thành phố Hà Nội Ngày Nghỉ Thứ 7 nghỉ cách tuần, chủ nhật, và các ngày lễ
Ứng Tuyển Công Việc Này
Nội dung công việc

• Thiết lập mục tiêu và chiến lược nhân sự:

- Tham gia vào mạng lưới thông tin/ khảo sát cụ thể để đưa ra mục tiêu về nguồn nhân lực và phương pháp để có được mục tiêu.

• Tuyển dụng:

- Phối hợp với bộ phận trưởng để thiết lập nhu cầu tuyển dụng thông qua đánh giá chỉ tiêu công việc của bộ phận. Dựa trên "nhu cầu tuyển dụng", lập kế hoạch để có được nhu cầu về thời gian và chất lượng tuyển dụng cho phần có nhu cầu.

• Đào tạo/ Phát triển:

- Nhu cầu đào tạo: Xác định nhu cầu với tất cả các phần dựa trên đánh giá mức độ hoàn thành công việc cá nhân, nhu cầu phát triển của phần hoặc sản phẩm phát triển.

- "Mô tả công việc": xây dựng hệ thống mô tả công việc dựa trên nhu cầu phân tích phát triển năng lực và quy trình tuyển dụng.

- Đánh giá mức độ hoàn thành công việc: kiểm soát quy trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc từ chỉ tiêu xây dựng – đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá liên quan đến quy trình của con người (thưởng – tăng lương – đào tạo – chuyển giao...)

- Phát triển kỹ năng: dựa trên quy trình "Phân tích công việc" – "Phân tích năng lực" – "Đánh giá mức độ hoàn thành công việc", lập kế hoạch phát triển nhân viên để tạo khả năng hoàn thành mục tiêu công việc.

- Thực hiện các chương trình đào tạo (nội bộ và bên ngoài) về phát triển kỹ năng cho nhân viên.

• Tiền lương – Tiền thưởng – Quyền lợi:

- Tham gia khảo sát cụ thể để đề xuất chính sách lương/thưởng/phúc lợi cạnh tranh.

- Căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành công việc để đề xuất mức lương/ thưởng xét duyệt hàng năm cho từng lĩnh vực (cá nhân, cấp độ, bộ phận chức năng...)

• Quan hệ lao động:

- Thực hiện nhân viên khảo sát và kế hoạch cải tiến để tạo ra một môi trường làm việc hài hòa, hoạt động và công bằng.

- Xây dựng quy chế, chính sách điều chỉnh, khuyến khích và phát triển văn hóa công ty

- Tham gia với tất cả các bộ phận trong quá trình điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến kỷ luật / hòa giải / quá trình xung đột lao động ...

- Thay mặt người sử dụng lao động (khi được ủy quyền), giao dịch với chức năng cơ quan bên ngoài hoặc bên trong liên quan đến giải quyết vấn đề lao động và chính sách lao động.

Bằng cấp yêu cầu

- Có kiến thức về tiền lương của chính phủ và chính sách tiền lương – tiền thưởng của công ty.

- Có kiến thức về thị trường lao động và chính sách tiền lương của các đồng nghiệp với doanh nghiệp.

- Có tóm tắt kỹ năng – phân tích – đánh giá thị trường lao động/ tiền lương

- Có kinh nghiệm khảo sát tiền lương trên thị trường và có kiến thức về đánh giá quy trình tư vấn và báo cáo thị trường liên quan.

- Có kỹ năng kiểm soát nhân viên và công việc của họ để tránh sai lầm.

- Làm theo hướng dẫn của Người quản lý để lưu trữ mục tiêu của phần.

Chế độ đãi ngộ Có kinh nghiệm khảo sát tiền lương trên thị trường và có kiến thức về đánh giá quy trình tư vấn và báo cáo thị trường liên quan.
pagetop