Nhận yêu cầu của khách hàng về nhân sự

Nhận yêu cầu của khách hàng về nhân sự

Trong bất cứ thời điểm nào, việc lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp với công việc bao giờ cũng là một thách thức vô cùng to lớn đối với các doanh nghiệp.

Và đặc biệt khi quý công ty hiện đang kinh doanh tại một đất nước xa lạ thì vấn đề trên lại càng trở nên quan trọng.

Chúng tôi – công ty TNHH OS Power Việt Nam chuyên cung cấp những những dịch vụ về nhân sự phù hợp với những yêu cầu của khách hàng như: dịch vụ nhân sự tạm thời, dịch vụ tuyển dụng, dịch vụ thầu phụ, dịch vụ ủy thác.

OS Power Việt Nam là một công ty của Nhật nhưng số lượng đăng ký lên đến 20,000 người.

Với những hiểu biết về thi trường nhân sự tại Việt Nam, thông qua mạng lưới tuyển dụng, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những nhân sự phù hợp nhất.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi khi:

Doanh nghiệp của quý vị: 「Chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam」「Mong muốn tìm được nhân sự cấp cao, có kinh nghiệm quản lý」 「Muốn tìm nhân sự làm ngắn hạn khi sản xuất tăng」「Muốn tuyển dụng nhân sự」

Thông qua việc cung cung cấp những dịch vụ nhân sự phù hợp cho các doanh nghiệp, chúng tôi cũng muốn góp một phần nhỏ cho sự phát triển của Việt Nam.

Hay nói cách khác, đó chính là nhiệm vụ của OSPV chúng tôi.

pagetop